Tips atasi ‘Stress’

Sebenarnya, tiada siapapun yang boleh memberi takrif yang tepat berkenaan stress atau tekanan hidup. Walau apapun tafsirannya, setiap orang mengakui bahawa stress adalah masalah dan perlu ditangani dan diatasi segera. Wikipedia membuat tafsiran stress sebagai: In psychology, stress is a… Continue Reading